Rezervace

P.R.Developers, a.s   

Dvořákova 768, 252 30 Řevnice
IČ: 27371930 DIČ: CZ27371930

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Měst. soudem v Praze v oddílu B, číslo vložky 10127

Odkaz firmy na  www.justice.cz

 

Datum konání valné hromady: