Rezervace

Tinca, a.s.

Dvořákova 768, 252 30 Řevnice
IČ:28208293

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Měst. soudem v Praze v oddílu B, číslo vložky 13175

Odkaz firmy na  www.justice.cz

 

Datum konání valné hromady: