Rezervace

Tinca, a.s.

Velké Popovice, Petříkov 126, PSČ 251 69
IČ: 28208293  

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Měst. soudem v Praze v oddílu B, číslo vložky 13175

Odkaz firmy na  www.justice.cz


Datum konání valné hromady: